Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
OGŁOSZENIE GOPS W BOJANOWIE O ZAMÓWIENIU PN. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.3.2018 na zadanie pn.DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu znak GOPS.262.3.2018 r. na zadanie pn. Dostawa wraz z montażem mebli do Domu Opieki Dziennej w Maziarni
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.16.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole”
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów
Informacja GOPS o unieważnieniu postępowania przetargowego znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni w zakresie części V zamówienia pn. Zakup, dostawa i montaż mebli
Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.16.2018 na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPZ.271.13.2018 pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019”