Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w postepowaniu przetargowym znak ZPB.271.11.2019 na zadanie pn.Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów pn. 23 wrzesień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.11.2019 pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów 09 wrzesień 2019 Agnieszka Kobylarz
Inoformacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB 271.10.2019 pn. Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie 09 wrzesień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2019 pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów 02 wrzesień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.8.2019 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany 02 wrzesień 2019 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.8.2019 na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany 28 sierpień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.10.2019 pn. Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie 23 sierpień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.9.2019 pod nazwą: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów 16 sierpień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.8.2019 pod nazwą: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany 16 sierpień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.7.2019 na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 01 sierpień 2019 Agnieszka Kobylarz