Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w rozeznaniu cenowym na roboty budowlane pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 – 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 – 0+345 w miejscowości Laski

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy rozeznania cenowego na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 - 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 - 0+345 w miejscowości Laski 

Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym rozeznaniu cenowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 - 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 - 0+345 w miejscowości Laskiwybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 4

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 56.994,51  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia
60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,
  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 90 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

10%

Łączna liczba punktów

1.

ROBSON Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 3

 

77,27

           10,00

 

 

87,27

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „ Inżdróg ” Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Wrzosowa 97

 

52,66

10,00

62,66

3.

Usługi Transportowo – Sprzętowe Piotr Faraś

37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4

86,67

10,00

96,67

4.

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

90,00

10,00

100,00

5.

Firma Chamot Józef Chamot

37-430 Jężowe, Jata 92A

48,78

10,00

58,78

6.

Dariusz Sadecki Usługi Transportowe
 i Sprzętem Budowlanym

36-121 Wilcza Wola 65a

89,80

10,00

99,80

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-02
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-02
Liczba odwiedzin: 868
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w rozeznaniu... Agnieszka Kobylarz 2018-08-02 12:34:06
1 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w rozeznaniu... Agnieszka Kobylarz 2018-08-02 12:33:37