Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego rynku na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ROZEZNANIA CENOWEGO


Dotyczy: postępowania w sprawie rozeznania rynku na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych


Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą faktyczną unieważnienia był fakt, iż oferta najwyżej oceniona w niniejszym rozeznaniu tj. oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu zawiera cenę tj. 72.058,52 zł, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 63.000,00 zł

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 4  w świetle którego  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-22
Udostępniający: 2018-06-22
Liczba odwiedzin: 446