Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja z otwarcia ofert dla zadania: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów tj. drogi na działce nr ewid. 2215/9 w km 0+000 - 0+760 w miejscowości Bojanów oraz drogi na działce nr ewid. 3049/3 w km 0+092 - 0+362 w miejscow 20 sierpień 2020 Administrator
Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego na udzielenie zamówienia na zadanie pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów tj. drogi na działce nr ewid. 2215/9 w km 0+000 - 0+760 w miejscowości Bojanów oraz drogi na dział 07 sierpień 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert z zapytania ofertowego na zadanie pn. :”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów” 16 lipiec 2020 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów 08 lipiec 2020 Administrator
Informacja z otwarcia ofert na dostawę kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 r 30 marzec 2020 Administrator
Informacja dotycząca otwarcia ofert na dostawę kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie dróg gminnych w 2020 roku 25 marzec 2020 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku 12 marzec 2020 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy "Budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stany ul. Borek" 09 styczeń 2020 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku” 19 grudzień 2019 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku” 19 grudzień 2019 Administrator