Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. postępowania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów”
Informacja z otwarcia ofert dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „ Zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku”