Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej nr 101152R Maziarnia-Wygon w km 0+800 - 1 + 170 w msc. Maziarnia 21 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego skrzyniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg dla gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 12 sierpień 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze” 01 sierpień 2016 Administrator
Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach 27 styczeń 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku 20 styczeń 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku 20 styczeń 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wodomierzy 10 listopad 2015 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045 22 październik 2015 Administrator
Dostawa wózka paletowego z wagą do obsługi PSZOK w Stanach 02 lipiec 2015 Administrator
Dostawa kruszywa z przznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku 06 marzec 2015 Administrator