Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zw. z ochroną danych osobowych 11 kwiecień 2018 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku 09 kwiecień 2018 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku 04 styczeń 2018 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku 04 styczeń 2018 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku 04 styczeń 2018 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Sukces rośnie z nami” 23 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami 22 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów . 17 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów 17 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów 07 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz