Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami 22 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów . 17 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów 17 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów 07 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów 07 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów 09 maj 2017 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku 13 marzec 2017 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku 31 styczeń 2017 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące zakup i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku 31 styczeń 2017 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku 31 styczeń 2017 Administrator