Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn. „Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” 29 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego rynku na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 22 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące udzielenia zamówienia na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 07 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn. Remont drogi dz. ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 27 kwiecień 2018 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zw. z ochroną danych osobowych 11 kwiecień 2018 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku 09 kwiecień 2018 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku 04 styczeń 2018 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku 04 styczeń 2018 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku 04 styczeń 2018 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Sukces rośnie z nami” 23 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz