Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Sukces rośnie z nami”
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów .
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów
Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów
Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów
Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku