Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w rozeznaniu cenowym na roboty budowlane pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 – 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 – 0+345 w miejscowości Laski
Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego dot. zadania: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 - 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 - 0+345 w miejscowości Laski
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn. „Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”
Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego rynku na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące udzielenia zamówienia na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn. Remont drogi dz. ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zw. z ochroną danych osobowych
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku
Zapytanie ofertowe dotyczy zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku