Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2019"
Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bojanów, udostępnianych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorstw
Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na drugim etapie postępowania rekrutacyjn
Uchwała Nr III/39/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr III/38/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr III/37/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów"
Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Nieroda
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy I