Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów
Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bojanów
Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów"
Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bojanów, udostępnianych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorstw
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska stałego w Bojanowie
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kołodzieje
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020
Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów