Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za rok 2018
Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ta
Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023"
Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanów
Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie
Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów