Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/59/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanów
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 20 lat praz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bojanów
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bojanów za rok 2018
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bojanów