Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów"
Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020
Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Bojanów
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów za rok 2019