Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finan
Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Bojanów w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej do obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół podstawowych i gimnazjów na tereni
Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Bojanów
Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek
Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi