Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2020
Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizac
Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2020
Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bojanów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągn
Uchwała Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2020"
Uchwała Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Przyłęg
Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda przy Nowym Osiedlu
Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022