Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wielole
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów"
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 20 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bojanów
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bojanów
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021
Uchwała Nr II/6/2018 rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńc