Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2020
Uchwała Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojanów na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023". Aktualizacja za lata 2017 - 2019
Uchwała Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska stałego w Bojanowie
Uchwała Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Bojanów za rok 2019
Uchwała Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za rok 2019
Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bojanów
Uchwała Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów