Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2020
Uchwała Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2020 r. na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów
Uchwała Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za rok 2019
Uchwała Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za rok 2019
Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bojanów
Uchwała Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przyszów - rejon cmentarza
Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Przyszów, Stany i Gwoździec
Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów
Uchwała Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów