Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XXXII/260/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr XXXII/258/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2018 roku
Uchwała Nr XXXII/257/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r. na sfinansownie spłat rat kredytu i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów"
Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie
Uchwała Nr XXXI/253/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXI/252/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr XXXI/251/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bojanów