Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XXXIII/268/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXIII/267/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr XXXIII/266/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr XXXIII/265/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała Nr XXXIII/264/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uchwała Nr XXXII/260/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 8 maja w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018