Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Dom Opieki Dziennej w Maziarni, Gmina Bojanów ” w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwięks
UCHWAŁA Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
UCHWAŁA Nr XXVIII/234/2017 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów.
UCHWAŁA Nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
UCHWAŁA Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2017
Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na 2018 rok Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego