Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XXXI/253/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXI/252/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr XXXI/251/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXI/250/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XXXI/249/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2018 w sprawie podziału gminy Bojanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXX/248/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego w latach 2017-2020 w ramach utworzonych OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach w ramach projektu partnerskiego "Prz
Uchwała Nr XXX/247/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXX/246/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr XXX/245/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szc
Uchwała Nr XXX/244/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, doradcy zawodowego, nauczyciela wspomagającego, psychologa i pedagoga szkolnego, zatrudnionych w przedszkolach i s