Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XXXV/280/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXV/279/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr XXXV/278/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
Uchwała Nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego „Szkoła na 5+” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakośc
Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „Szkoła na 5+” w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogól
Uchwała Nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2018
Uchwała Nr XXXIV/273/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
Uchwała Nr XXXIV/272/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Bojanów.
Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojanów