Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała NR XXX/206/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2010
Uchwała NR XXX/205/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2010
Uchwała NR XXX/204/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010
Uchwała NR XXX/203/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XXIX/201/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
Uchwała Nr XXIX/200/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojanów na lata 2008 - 2013
UCHWAŁA Nr XXIX/199/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 września 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2008
UCHWAŁA Nr XXIX/197/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych
UCHWAŁA Nr XXIX/196/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 września 2009 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie
UCHWAŁA Nr XXVIII/ /09 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Bojanów oraz zasad i warunków używania herbu, bar
UCHWAŁA Nr XXVIII/193/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do Stowarzyszenia
UCHWAŁA Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
UCHWAŁA NR XXVII/191/09 RADY GMINY BOJNAÓW z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk w ramach obszaru Natura 2000 zaproponowanego przez Generalne
UCHWAŁA Nr XXVII/189/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn.
UCHWAŁA Nr XXVII/188/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2010 r.
UCHWAŁA Nr XXVII/187/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą
UCHWAŁA Nr XXVII/186/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
UCHWAŁA Nr XXVI/ 185 /09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XXVI/184/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie
UCHWAŁA Nr XXVI/183/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
UCHWAŁA Nr XXVI/182/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą
UCHWAŁA Nr XXVI/181/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenie a
UCHWAŁA Nr XXV/180/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
UCHWAŁA Nr XXV/179/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą