Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
UCHWAŁA Nr XXXIV/231/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 rok
Uchwała Nr XXXIV/230/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2010 roku uchylająca uchwałę w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nau
UCHWAŁA Nr XXXIV/229/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
UCHWAŁA XXXIV/228/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
UCHWAŁA Nr XXXIII/227/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XXXIII/226/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą
Uchwała Nr XXXIII/225/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXII/214/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXXII/224/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bojanów na lata 2008 - 2015
UCHWAŁA Nr XXXII/223/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXXII/222/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXXII/221/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Bojanów na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXXII/220/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Uchwała Nr XXXII /219/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXXII/218/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXXII/217/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ro
UCHWAŁA Nr XXXII/216/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwala nr XXXII/215/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na rok 2010 Nr XXXII/214/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/213/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
UCHWAŁA Nr XXXI/212/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą
UCHWAŁA Nr XXXI/211/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyszów Łapówka
UCHWAŁA Nr XXXI/210/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przyszów Ruda
Uchwała Nr XXXI/209/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010 rok na realizację projektu pn.
Uchwała Nr XXXI/208/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do realizacji projektu pn.
UCHWAŁA Nr XXX/207/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku