Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznyc
UCHWAŁA Nr XI/77/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/25/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napoj
UCHWAŁA Nr XI/76/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów podatku rolnego na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XI/74/07 Rady Gminy Bojanów dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr XI/73/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2008
Uchwała Nr XI/72/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008
UCHWAŁA Nr X/71/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku
UCHWAŁA Nr X/70/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku
Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 października 2007 r.
UCHWAŁA Nr IX/ 68 /07 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 września 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do porozumienia międzygminnego
Uchwała Nr IX/ 67/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 września 2007 roku w sprawie powołania Zespołu
Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłużs
Uchwała Nr IX/ 65 /2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku
UCHWAŁA Nr IX/64/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2007 Samorządowi Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr IX/ 63/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany kwoty wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów
UCHWAŁA NR IX/62/2007 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Bojanów.
UCHWAŁA Nr IX/ 61/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojanów do wystawienia weksla
UCHWAŁA Nr VIII/60/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bojanów
Uchwała Nr VIII/59/07 Rada Gminy Bojanów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku
UCHWAŁA Nr VIII/58/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych
UCHWAŁA Nr VIII/57/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
UCHWAŁA Nr VIII/56/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od posiadania psów
UCHWAŁA Nr VII/55/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
UCHWAŁA Nr VII/54/07 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Bojanów o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Bojanów
Uchwała Nr VII/53/2007 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2007 roku W sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku