Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
UCHWAŁA Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do Stowarzyszenia
UCHWAŁA Nr XVII/126/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
UCHWAŁA Nr XVII/125/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2008 r. dotyczącej zmiany zakresu wykonywania wieloletnie
UCHWAŁA Nr XVI/124/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
UCHWAŁA Nr XVI/123/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
UCHWAŁA Nr XVI/122/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmiany kwoty wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów
UCHWAŁA Nr XVI/121/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 lipca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr I/6/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji
UCHWAŁA Nr XV/120/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
UCHWAŁA NR XV/119/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą
UCHWAŁA Nr XV/118/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu
UCHWAŁA Nr XV/117/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie aplikowania gminy Bojanów o środki z
UCHWAŁA Nr XV/116/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XV/115/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu
UCHWAŁA Nr XIV/114/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Isaszeg a Gminą Bojanów
UCHWAŁA Nr XIV/113/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie
UCHWAŁA Nr XIV/112/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Bojanów
UCHWAŁA NR XIV/111/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
UCHWAŁA NR XIV/110/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bojanów na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIV/109/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wstrzymania zadania objętego limitem na wieloletni program inwestycyjny
UCHWAŁA Nr XIV/108/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr XIV/107/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Bojanów
Uchwała Nr XIII/106/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
UCHWAŁA Nr XIII/105/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XIII/104/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2008 rok