Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą
UCHWAŁA Nr XXII/151/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bojanów na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia na 2009 rok dla zakładu budżetowego pod nazwą: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji pr
UCHWAŁA Nr XXI/149/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
Uchwała Nr XXI/148/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Bojanów do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci radiowej transmisji danych w p
UCHWAŁA Nr XXI/147/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
UCHWAŁA Nr XXI/146/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów
UCHWAŁA NR XXI/145/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/201/2006 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomo
Uchwała Nr XXI/144/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Bojanów na rok 2009
UCHWAŁA Nr XXI/143/2008 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 Rady Gminy Bojanów dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XXI/141/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2009
Uchwała Nr XXI/140/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
UCHWAŁA Nr XX/139/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
UCHWAŁA Nr XX/138/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą
UCHWAŁA Nr XX/137/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego dla projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101112 R od km 0+0
UCHWAŁA Nr XX/136/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XIX/134/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
UCHWAŁA Nr XIX/133/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą
UCHWAŁA Nr XIX/132/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach o
UCHWAŁA Nr XIX/131/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samo
UCHWAŁA Nr XIX/130/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorz
UCHWAŁA Nr XVIII/129/08 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku