Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr IV/26/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 uchylająca uchwałę Rady Gminy Bojanów z dnia 27 kwietnia 2004 Nr XI/95/2004 w sprawie ustalenia godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie g
UCHWAŁA Nr IV/25/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
UCHWAŁA Nr IV/24/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
UCHWAŁA Nr IV/23 /2006 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Bojanów
Uchwała nr IV/19/2006 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Bojanów
Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
Uchwała Nr III/17/06 z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała nr III/16/06 Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.
Uchwała Nr III/15/06 z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2007r.
Uchwała Nr III/14/06 z dnia 11.12.2006r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Bojanów na rok 2007.
Uchwała nr III/13/06 z dnia 11.12.2006r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2007.
Uchwała nr III/12/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 11.12.2006r. w sprawie określenia wysokości podatku odśrodków transportowych na 2007r.
Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 11.12.2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007r.
Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy z dnia 30.11.2006r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy.
Uchwała nr II/8/06 Rady Gminy z dnia 30.11.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bojanów.
Uchała Nr I/7/06 Rady Gminy z dnia 24.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała nr I/6/06 Rady Gminy z dnia 24.11.2006r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy z dnia 24.11.2006r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Gminy Bojanów.
Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy z dnia 24.11.2006r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów.
Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy z dnia 24.11.2006r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy za udział w posiedzeniach Rady i jej organów.
Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy z dnia 24.11.2006r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/1/06 Rday Gminy z dnia 24.11.2006r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.