Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
UCHWAŁA XXXVIII/259/2010 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
UCHWAŁA NR XXXVII/ 257/2010 RADY GMINY W BOJANOWIE z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Bojan
UCHWAŁA Nr XXXVII/256/10 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Przyszowie-Zapuściu
Uchwała Nr XXXVII/ 255 /10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korabina na lata 2010 - 2017
Uchwała Nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Laski na lata 2008 - 2015
Uchwała Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cisów Las na lata 2008 - 2015
UCHWAŁA NR XXXVII/252/10 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk
0Uchwała Nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku
U C H W A Ł A Nr XXXVII/250/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2010.
Uchwała Nr XXXVII /249/ 10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011 na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch s
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 248 /10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 246 /10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Bojanów a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegóło
Uchwała Nr XXXVII/245/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charaklterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XXXVII/244/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Bojanów
UCHWAŁA Nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Bojanów
Uchwała Nr XXXVI/ 242 /10 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bojanów na lata 2008 - 2015
U C H W A Ł A Nr XXXVI/241/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2010.
Uchwała Nr XXXVI/240 /10 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowe
Uchwała Nr XXXVI/239/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetoweg
U C H W A Ł A Nr XXXV/238/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XXXV/236/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenie a
Uchwała Nr XXXIV/235/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Stanach
Uchwała Nr XXXIV/234/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXII/214/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXXIV/233/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA Nr XXXIV/232/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego