Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XI/92/2004 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XI/99/2004 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika GZUK w Bojanowie.
Uchwała Nr XI/98/2004 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Bojanów
Uchwała Nr XI/96/2004 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bojanów
Uchwała Nr XI/95/2004 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie gminy Bojanów
Uchwała nr IX/68/2003 z 30.12.2003r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2004 rok
Uchwała Nr IX/67/2003 z 30.12.2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Uchwała Nr IX/66/2003 z 30.12.2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania sprzedaży napojów alkoholowych
Uchwała Nr IX/65/2003 z dnia 3012.2003r. w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok
Uchwała Nr VIII/64/2003 z 28.11.2003r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w gminie na 2004r.
Uchwała Nr VIII/63/2003 z 28.11.2003r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasad. prac. ZUK i określenia wartości jednego punktu.
Uchwała Nr III/28/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży na pojów alkoholowych , zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży
Uchwała Nr III/27/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Uchwała Nr V/49/03 z dnia 27.06.2003r. Przyjęcie Statutu Związku Międzygminnego "Związek Gmin Dorzecza Łęgu".
Uchwała Nr III/24/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie przyjęcia planu gospodarczego gminy na 2003r.