Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XXVI/228/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 23.10.2006r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
Uchwała Nr XXVI/227/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Bojanów".
Uchwała Nr XXVI/226/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Bojanów".
Uchwała Nr XXVI/225/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Bojanów".
Uchwała Nr XXVI/224/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Bojanów".
Uchwała Nr XXVI/223/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Bojanów".
Uchwała nr XXVI/222/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w Gwoźdźcu.
Uchwała Nr XXVI/221/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w Korabinie.
Uchwała nr XXVI/220/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek gminy.
Uchwała Nr XXVI/219/06 Rady Gminy z dnia 23.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr XXVI/218/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 23.10.2006r. w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Bojanów.
Uchwała Nr XXV/217/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała Nr XXV/216/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Bojanów i "Zasłużony dla Gminy Bojanów" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułów.
Uchwała Nr XXV/215/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2006 roku.
Uchwała nr XXV/214/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dzikowiec.
Uchwała Nr XXIV/213/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/212/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz organów uprawnionych do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych Gminy Bojanów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje
Uchwała Nr XXIV/211/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I płr i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.
Uchwała Nr XXIV/210/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Uchwała Nr XXIV/209?06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XXIV/208/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
Uchwała Nr XXIII/207/06 z 25.04.2006r. w sprawie zmiany kwoty wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w gminie Bojanów.
Uchwała Nr XXIII/206/06 z dnia 25.04.2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn." Dokończenie realizacji inwestycji dotyczącej wykonania wodociągu w gminie Bojanów".
Uchwała Nr XXIII/205/06 z 25.04.2006r. w sprawie zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Bojanów.
Uchwała Nr XXIII/204/06 z 25.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.