Projekt Programu Usuwania Azbestu

Informujemy, iż w Gminie Bojanów została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na podstawie zebranych danych opracowano projekt aktualizacji "Programu Usuwania Azbestu na terenie Gminy Bojanów". W programie między innymi zostały wytyczone cele, zadania strategiczne oraz działania prowadzące do ich realizacji. Dokument ten pozwoli na uzyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów.pdf

Ulotka.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-10-28
Udostępniający: marcin_adm 2016-10-28
Liczba odwiedzin: 1210