Publicznie dostępny wykaz danych

Karty typu A

wnioski o wydanie decyzji,

wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B

decyzje i postanowienia,

wskazania lokalizacyjne

Karty typu C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D

polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E

raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F

Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I

Inne dokumenty

wyszukiwanie kart w wykazie


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Rachwal 2008-10-24
Udostępniający: Anna Rachwal 2008-10-24
Liczba odwiedzin: 502

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Publicznie dostępny wykaz danych Marcin 2013-09-05 06:05:11
4 Publicznie dostępny wykaz danych Marcin 2013-09-05 06:04:08
3 Publicznie dostępny wykaz danych Marcin 2012-06-19 06:51:16
2 Publicznie dostępny wykaz danych Marcin 2012-06-19 06:50:14
1 Publicznie dostępny wykaz danych Anna Rachwal 2008-10-24 11:31:17