Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii SN 15kV Rozwadów – stacja trafo 1081 odcinek od słupa nr 338/9 do 342 napowietrznej na kablową o długości ok. 1588 m kabel 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 oraz o długości ok. 40 m kabel 3 x

Bojanów, 2020.03.03.

GN.II.6733.4.2020


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:  „Przebudowa linii SN 15kV Rozwadów – stacja trafo 1081 odcinek od słupa nr 338/9 do 342 napowietrznej na kablową o długości ok. 1588 m kabel 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 oraz o długości ok. 40 m kabel 3 x XRUHAKXS 1x50 mm2 na działkach nr ewid.3485/45, 485/46, 485/47, 485/18, Obręb nr 181802-2.0002 Laski oraz na działkach nr ewid.2466/6, 2467, 2469, 2470, 2471, 2473, 2474, 2476, 2477, 2483, 2482, Obręb nr 181802-2.0006 Bojanów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-03-03
Udostępniający: 2020-03-03
Liczba odwiedzin: 17