Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1146/2, 1145/3, 1127, położonych w Bojanowie przy ul. Polnej, gmina Bojanów

Bojanów, 2019.12.19                 

GN.II.6733.9.2019


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:  „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.1146/2, 1145/3, 1127, położonych w Bojanowie przy ul. Polnej, gmina Bojanów Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski  w terminie  7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.                                                           

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-12-19
Udostępniający: Administrator 2019-12-19
Liczba odwiedzin: 71
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-12-19 14:29:45
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-12-19 14:28:03