Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 3622, 3621, 3605, 3602/18, 3602/14, 3620, 3607/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 00

Bojanów, 2019.11.05.                   

 

GN.II.6733.7.2019

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 3622, 3621, 3605, 3602/18, 3602/14, 3620, 3607/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Przyszów, gmina Bojanów. Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski  w terminie  7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-11-05
Udostępniający: Administrator 2019-11-05
Liczba odwiedzin: 126
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego... Administrator 2019-11-05 13:36:35
2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego... Administrator 2019-11-05 13:36:25
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego... Administrator 2019-11-05 13:36:08