Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.404, 2310/1, 2310/2, 2311, 2312/1, 2312/2, 2316, położonych w miejscowości Stany przy ul. Borek, gmina Bojanów

Bojanów, 2019.09.27.                  

GN.II.6733.6.2019

 Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.404, 2310/1, 2310/2, 2311, 2312/1, 2312/2, 2316, położonych w miejscowości Stany przy ul. Borek, gmina Bojanów. Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski  w terminie  7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-09-27
Udostępniający: Administrator 2019-09-27
Liczba odwiedzin: 289
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-09-27 10:27:02
4 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-09-27 10:26:54
3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-09-27 10:26:43
2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-09-27 10:26:26
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator 2019-09-27 10:26:13