Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego

W dniu 09.08.2019r. do Urzędu Gminy Bojanów wpłynęła oferta Zarządu Powiatowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom potrzebującym.Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 688) oferta podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz na tablicy ogłoszeń.  Zastrzeżenia do niniejszej oferty można składać w formie pisemnej do dnia 19.08.2019r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5. Treść oferty jest dostępna w Urzędzie Gminy Bojanów, pokój nr 10, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferta.pdf

Ogłoszenie.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-08-12
Udostępniający: Administrator 2019-08-12
Liczba odwiedzin: 182
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publ... Administrator 2019-08-12 13:23:09
1 Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publ... Administrator 2019-08-12 13:22:46