Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania z zakresu profilaktyki

W dniu 23.05.2019r. do Urzędu Gminy Bojanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Skrzydłach Kultury z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na realizację zadania Taniec, teatr, zabawa – zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.) oferta podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz na tablicy ogłoszeń. Zastrzeżenia do niniejszej oferty można składać w formie pisemnej do dnia 30.05.2019r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5. Treść oferty jest dostępna w Urzędzie Gminy Bojanów, pokój nr 10, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferta.pdf

Ogłoszenie.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-05-27
Udostępniający: 2019-05-27
Liczba odwiedzin: 147