Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1267/8 i 1267/3, położonych w Bojanowie przy ul. Szkolnej, gmina Bojanów

Bojanów, 2019.04.30.

GN.II.6733.3.2019

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:  „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1267/8 i 1267/3, położonych w Bojanowie przy ul. Szkolnej, gmina Bojanów Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-04-30
Udostępniający: 2019-04-30
Liczba odwiedzin: 132