Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV w ramach zadania ”Projekt przebudowy linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nowa Dęba – Poręby Dębskie odgałęzienie Pietropole, od słupa 338/9

WÓJT GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI
ul. Rynek 1a 36-110 Majdan Królewski

Znak spr. PL.6733.2.2019

Majdan Królewski, dnia 22.01.2019 r.

 Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust.1 w związku z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1629 ze zm.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 16.01.2019r. (wpływ 17.01.2019r.) złożony przez PGE Dystrybucja SA 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Marka Paluch, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Majdan Królewski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV w ramach zadania ”Projekt przebudowy linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nowa Dęba – Poręby Dębskie odgałęzienie Pietropole, od słupa 338/94 do stacji transformatorowej” przebiegającej przez działki nr ew. 2807, 2808, 2809, 2810, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2820, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827 i 2828 w miejscowości Krzątka gm. Majdan Królewski i przez działki nr ew. 311, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 310, 284, 287, 292/1, 295/1 i 298 w miejscowości Bojanów gm. Bojanów. Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim ul. Rynek 1A , pok. 213, w dniach pracy, w godz. od 8.00 do 15.00 i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.


Wójt Gminy

Jerzy Wilk


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-01-23
Udostępniający: Administrator 2019-01-23
Liczba odwiedzin: 432
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego p... Administrator 2019-01-23 09:51:30
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego p... Administrator 2019-01-23 09:51:16