Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego pn "Zimowisko sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży"

W dniu 09.01.2018 r. do Urzędu Gminy Bojanów wpłynęła oferta Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na realizację zadania Zimowisko sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm.) oferta podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz na tablicy ogłoszeń.  Zastrzeżenia do niniejszej oferty można składać w formie pisemnej do dnia 16.01.2018 r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5. Treść oferty jest dostępna w Urzędzie Gminy Bojanów, pokój nr 10, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ogłoszenie.pdf

Oferta.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-01-09
Udostępniający: Administrator 2019-02-18
Liczba odwiedzin: 442
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego pn ... Administrator 2019-02-18 10:10:53
1 Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego pn ... Administrator 2019-01-09 11:30:52