Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN oraz przyłącza kablowego nN do zasilania zakładu usługowego w m. Bojanów, ul. Szkolna 21, dz. nr 1261/6, umowa nr 18-F5/UP00417” na działkach

GN.II.6730.79.2018                                                                                                                           

Bojanów 07.01.2019  rok

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 10973) zawiadamiam, że została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN oraz przyłącza kablowego nN do zasilania zakładu usługowego w m. Bojanów, ul. Szkolna 21, dz. nr 1261/6, umowa nr 18-F5/UP00417” na działkach nr ewid.1266, 1315, 1407, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1409/5, 1415, 1437, 1553/2, 1554/2, 1556/3, 3622 położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Bojanów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta gminy, w terminie 14 dni. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-01-07
Udostępniający: Administrator 2019-01-07
Liczba odwiedzin: 310
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Administrator 2019-01-07 13:56:34
1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Administrator 2019-01-07 13:56:19