Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 269 (odg. Sójkowa) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia Cisów Las” na działkach nr ewid.573, 815/1, 5

Bojanów, 2018.12.10.

GN.II.6730.82.2018

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: „Przebudowa linii SN 15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 269 (odg. Sójkowa) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia Cisów Las” na działkach nr ewid.573, 815/1, 572, 571, 582, 570/1, 570/2, 817, 509, 359, 356, położonych w obrębie ewidencyjnym 1 Cisów Las oraz na działce nr ewid.926/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 Maziarnia, gmina Bojanów, powiat stalowowolski Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dni w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-12-10
Udostępniający: 2018-12-10
Liczba odwiedzin: 185