Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.950, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100/3, położonych w Boj

Bojanów, 2018.10.18.                   

GN.II.6730.73.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity           (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.950, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100/3, położonych w Bojanowie przy ul. Ługowej, gmina Bojanów

Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski  w terminie  7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.   


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2018-10-18
Udostępniający: 2018-10-18
Liczba odwiedzin: 131