Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm” na działkach nr ewid.3017, 3018, 3281, 3282, 3029, 3163, 3038, 3039, 3040, 3041, położonych w miejscowości Stany przy ul. Ko

             Bojanów, 2018.10.08.                   

GN.II.6730.69.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity           (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: 

 

„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm” na działkach nr ewid.3017, 3018, 3281, 3282, 3029, 3163, 3038, 3039, 3040, 3041, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina Bojanów

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski  w terminie 7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2018-10-08
Udostępniający: 2018-10-08
Liczba odwiedzin: 137