Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego tj. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu rzeki Łęg w km 26+000 obiektu mostowego oraz kształtowanie nowych koryt cieków n

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm/ zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego tj. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu rzeki Łęg w km 26+000 obiektu mostowego oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych poprzez umocnienie dna i skarp rzeki Łęg, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 371, obręb 0008 Przyszów, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, powiat stalowowolski.

 

Informacja.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-08-16
Udostępniający: 2018-08-16
Liczba odwiedzin: 106