Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego pn. „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 40 mm” na działkach nr ewid.461/2, 467 i 460/2, położonych w miejscowości Korabina, gmina Bojanów

Bojanów, 2018.03.27.                   

GN.II.6730.26.2018   O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art . 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:

„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 40 mm” na działkach nr ewid.461/2, 467 i 460/2, położonych w miejscowości Korabina, gmina BojanówStrony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.                                                           


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-03-27
Udostępniający: Administrator 2018-03-29
Liczba odwiedzin: 317
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego pn... Administrator 2018-03-29 05:42:59
1 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego pn... Administrator 2018-03-27 12:54:51