Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu do RDOŚ w Rzeszowie: 11 kwietnia 2017 r.) P.P. Marii i Józefa Nitek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania gruntów leśnych w granicach działek nr: 2895/7, 3750/4, 3750/6 obr. Przyszów, gm. Bojanów”

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 13 lipca 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania gruntów leśnych w granicach działek nr: 2895/7, 3750/4, 3750/6 obr. Przyszów, gm. Bojanów”  Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 61, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów, w godzinach pracy Urzędu.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-07-18
Udostępniający: Administrator 2017-07-18
Liczba odwiedzin: 735
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w R... Administrator 2017-07-18 11:58:35
1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w R... Administrator 2017-07-18 11:58:19