Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr ewid.1725, 4844, 4848/5, 371, 2174, 2148/6, 2148/7, 2164, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008-Przyszów

IMG.II.6730.24.2017

Bojanów 02.05.2017 rok

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr ewid.1725, 4844, 4848/5, 371, 2174, 2148/6, 2148/7, 2164, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008-Przyszów, gmina Bojanów

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta gminy, w terminie 14 dni.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2017-05-02
Udostępniający: 2017-05-02
Liczba odwiedzin: 450