Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. „rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE100 DN40 L=65mb oraz przyłącze gazowe na potrzeby działki nr ew. 473/2 o średnicy PE100 DN25 L=3mb” na działkach nr ewid.471, 473/1, 473

Bojanów, 2017.03.28.                    

IMG.II.6730.23.2017

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: „rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE100 DN40 L=65mb oraz przyłącze gazowe na potrzeby działki nr ew. 473/2 o średnicy PE100 DN25 L=3mb” na działkach nr ewid.471, 473/1, 473/2, położonych w miejscowości Burdze, obręb ewidencyjny 0008-Przyszów, gmina Bojanów

Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioskiw terminie 7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-03-28
Udostępniający: 2017-03-28
Liczba odwiedzin: 342