Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

U C H W A Ł A NR XVI/130/2012 Rady Gminy Bojanów dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2013 rok

U C H W A Ł A NR XVI/130/2012

Rady Gminy Bojanów

dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami/ oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami/ Rada Gminy Bojanów

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok w wysokości:

1. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 546 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 767 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 882 zł

2. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

L.p.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawki podatku w zł

 

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

 

nie mniej niż

mniej niż

 

1.

Posiadających dwie osie

 

 

12

13

  956

1.071

 

13

14

                         1.071

1.176

 

14

15

1.176

1.292

 

15

 

1.292

1.407

 

2.

Posiadających trzy osie

 

 

12

17

  956

              1.071

 

17

19

                         1.071

              1.176

 

19

21

1.176

1.292

 

21

23

1.292

1.397

 

23

25

1.397

1.764

 

25

 

1.512

1.764

 

3.

Posiadających cztery osie i więcej

 

 

12

25

1.176

1.292

 

25

27

1.292

1.397

 

27

29

1.397

1.848

 

29

31

1.848

2.730

 

31

 

1.848

2.730

 

3. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 683 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 872 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 987 zł

4. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

L.p.

Liczba osi i dopuszczalna masa

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa w tonach

Stawki podatku w zł

 

Oś jezdna (osie jezdne)                  z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

Jezdnych

 

nie mniej niż

mniej niż

 

1.

Posiadających dwie osie

 

 

12

18

   914

966

 

18

25

1.029

1.134

 

25

31

1.134

1.250

 

31

 

1.596

2.163

 

2.

Posiadających trzy osie

 

 

12

40

1.523

1.932

 

40

 

1.932

2.793

 

5. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowy posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 641 zł

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 924 zł

6. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

L.p.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawki podatku w zł

 

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

 

nie mniej niż

mniej niż

 

1.

Posiadających jedną oś

 

 

12

18

861

   914

 

 

18

25

966

1.029

 

 

25

 

                1.082

1.134

 

2.

Posiadających dwie osie

 

12

28

966

1.029

 

28

33

                1.082

1.250

 

33

38

1.187

1.470

 

38

 

1.302

1.911

3.

Posiadających trzy osie

 

12

38

1.187

1.302

 

38

 

1.302

1.460

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy.

a) mniej niż 30 miejsc - 714 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1281 zł

§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2013r.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-14
Udostępniający: 2012-12-14
Liczba odwiedzin: 681